Hospitadent Çene Cerrahisi

Ağız – Diş ve Çene Cerrahisi

On 07 April 2013


Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi terimi, diş hekimliğinde özelleşmiş bir alandır; diş ve çene yapıları ile onların çevre dokularındaki dishastalıkları tanıyan, tanımlayan ve medikal-cerrahi tedavileri içerir. Çene cerrahisi başta ağız ve dişlere bağlı kistler, tümörler gibi patolojilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları, çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içermektedir. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları, bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi de çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Aynı zamanda implantların çeneye yerleştirilmesi, implant için yeterli kemiğin bulunmadığı durumlarda kemik greftleri konulması gibi ileri implant cerrahisi uygulamaları da yer almaktadır.
Çene cerrahisinin çalışma alanı içinde olan diğer bir konu ise, doğumsal veya sonradan gelişen çene yüz anomalileridir. Bunlar arasında sıklıkla rastlanan damak-dudak yarıkları, alt veya üst çenenin ileride veya geride konumlanması nedeniyle çiğneme fonksiyonunun ve estetiğin bozulduğu durumlar gelmektedir.
Ağız diş çene hastalıkları ile ilgili cerrahi işlemler lokal anestezi altında yapılabileceği gibi, genel anestezi altında da uygulanabilmektedir.

implant fiyatları